Zlecenie odwieszenia Internetu

……………………………………………… Białogard,………………………..

         Imię i nazwisko

………………………………………………………. .     Białogardzka Spółdzielnia

                     Ulica                                                                    Mieszkaniowa

                                                                        ul.Kochanowskiego 26

                                                                                               78-200 Białogard

Zlecam ponowne podłączenie po zawieszeniu usługi dostępu do sieci multimedialnej Białogardzkiej Telewizji Kablowej INTERNET :

pakiet…………………………………..

od dnia: ……………………………………..

Ponowne podłączenie do sieci po zakończeniu zawieszenia usługi wynosi – 51,73 zł.

Wpłacono: 51,73 zł.

Data: ……………………. …………………………………..

Podpis zlecającego

Kwituję odbiór kopii zlecenia:

………………………………….

……………………………………………… Białogard,………………………..

                            Imię i nazwisko

………………………………………………………..          Białogardzka Spółdzielnia

                                        Ulica                                                Mieszkaniowa

                                                                       ul.Kochanowskiego 26

                                                                                               78-200 Białogard

Zlecam ponowne podłączenie po zawieszeniu usługi dostępu do sieci multimedialnej Białogardzkiej Telewizji Kablowej INTERNET :

pakiet…………………………………..

od dnia: ……………………………………..

Ponowne podłączenie do sieci po zakończeniu zawieszenia usługi wynosi – 51,73 zł.

Wpłacono: 51,73 zł.

Data: ……………………. …………………………………..

Podpis zlecającego

Kwituję odbiór kopii zlecenia:

……………………………………..