Zlecenie przeniesienia internetu

Białogard ………………………………….

………………………………………………..

                       Imię i nazwisko

………………………………………………………..                 Białogardzka Spółdzielnia

                              Ulica                                                                     Mieszkaniowa

                                                                                 ul.Kochanowskiego 26

                                                                                                                            78-200 Białogard

Zlecam przeniesienie łącza usługi dostępu do internetu za pomocą sieci multimedialnej Białogardzkiej Telewizji Kablowej (INTERNET) z poprzedniego

adresu tj. z ul. ……………………………………………………………………………………………

na adres jak wyżej.

od dnia: ……………………………………..

Koszt usługi przeniesienia łącza na nowe miejsce wynosi – 51,73 zł.

Wpłacono 51,73 zł.

Data: ……………………. …………………………………..

Kwituję odbiór kopii zlecenia: Podpis zlecającego

…………………………………….

 

 

………………………………………………       Białogard,………………………………………..

                               Imię i nazwisko

………………………………………………………..                    Białogardzka Spółdzielnia

                                      Ulica                                                          Mieszkaniowa

                                                                           ul.Kochanowskiego 26

                                                                                                                               78-200 Białogard

Zlecam przeniesienie łącza usługi dostępu do internetu za pomocą sieci multimedialnej Białogardzkiej Telewizji Kablowej (INTERNET) z poprzedniego

adresu tj. z ul. ……………………………………………………………………………………………

na adres jak wyżej.

od dnia: ……………………………………..

Koszt usługi przeniesienia łącza na nowe miejsce wynosi – 51,73 zł.

Wpłacono 51,73 zł.

Data: ……………………. …………………………………..

Kwituję odbiór kopii zlecenia: Podpis zlecającego

……………………………………..