Zlecenie zawieszenia internetu

………………………………………………                Białogard,………………………..

                   Imię i nazwisko

………………………………………………………..       Białogardzka Spółdzielnia

                        Ulica                                                                        Mieszkaniowa

                                                                               ul.Kochanowskiego 26

                                                                                                   78-200 Białogard

Zlecam zawieszenie usługi dostępu do sieci multimedialnej Białogardzkiej Telewizji Kablowej – INTERNETU

od dnia: ……………………………………..

Ponowne podłączenie do sieci po zakończeniu zawieszenia usługi wynosi – 51,73 zł.

Kwituję odbiór kopii zlecenia:

…………………………………..

Podpis zlecającego

………………………………………

 

 

………………………………………………               Białogard,………………………..

                   Imię i nazwisko

………………………………………………………..            Białogardzka Spółdzielnia

                     Ulica                                                                          Mieszkaniowa

                                                                            ul.Kochanowskiego 26

                                                                                                     78-200 Białogard

Zlecam zawieszenie usługi dostępu do sieci multimedialnej Białogardzkiej Telewizji Kablowej – INTERNETU

od dnia: ……………………………………..

Ponowne podłączenie do sieci po zakończeniu zawieszenia usługi wynosi – 51,73 zł.

Kwituję odbiór kopii zlecenia:

………………………………………………………….

…………………………………. Podpis zlecającego