Zlecenie zmniejszenia prędkości internetu

………………………………………………                       Białogard,………………………..

                        Imię i nazwisko

………………………………………………………..              Białogardzka Spółdzielnia

                          Ulica                                                             Mieszkaniowa

                                                               ul.Kochanowskiego 26

                                                                                                         78-200 Białogard

Zlecam zmniejszenie prędkości przesyłu danych w sieci multimedialnej

Białogardzkiej Telewizji Kablowej – INTERNET:

z 90 Mb/s – abonament DOMATOR – 79,00 zł.*

z 130 Mb/s – abonament BIZNES – 123,00 zł.*

———————————————————————-

na 90 Mb/s – abonament DOMATOR – 79,00 zł.*

na 45 Mb/s – abonament AMATOR – 49,20 zł.*

od dnia: ……………………………………..

i dokonam wpłaty manipulacyjnej w wysokości – 34,49 zł.

Wpłacono 34,49 zł.

Data: ……………………. …………………………………..

Kwituję odbiór kopii zlecenia: Podpis zlecającego

………………………………………

* niepotrzebne skreślić

 

………………………………………………                          Białogard,………………………..

                     Imię i nazwisko

………………………………………………………..                    Białogardzka Spółdzielnia

                              Ulica                                                             Mieszkaniowa

                                                                           ul.Kochanowskiego 26

                                                                                                             78-200 Białogard

Zlecam zmniejszenie prędkości przesyłu danych w sieci multimedialnej

Białogardzkiej Telewizji Kablowej – INTERNET:

z 90 Mb/s – abonament DOMATOR – 79,00 zł.*

z 130 Mb/s – abonament BIZNES – 123,00 zł.*

———————————————————————-

na 90 Mb/s – abonament AMATOR – 79,00 zł.*

na 45 Mb/s – abonament AMATOR – 49,20 zł.*

od dnia: ……………………………………..

i dokonam wpłaty manipulacyjnej w wysokości – 34,49 zł.

Wpłacono 34,49 zł.

Data: ……………………. …………………………………..

Kwituję odbiór kopii zlecenia: Podpis zlecającego

……………………………………….

* niepotrzebne skreślić