Zlecenie zwiększenia prędkości internetu

………………………………………………                  Białogard,………………………..

                            Imię i nazwisko

………………………………………………………..                       Białogardzka Spółdzielnia

                                 Ulica                                                                         Mieszkaniowa

                                                                                     ul.Kochanowskiego 26

                                                                                                              78-200 Białogard

Zlecam zwiększenie prędkości przesyłu danych w sieci multimedialnej

Białogardzkiej Telewizji Kablowej – INTERNET:

z 45 Mb/s – abonament AMATOR – 49,20 zł.*

z 90 Mb/s – abonament DOMATOR – 79,00 zł.*

——————————————————————–

na 90 Mb/s – abonament DOMATOR – 79,00 zł.*

na 130 Mb/s – abonament BIZNES – 123,00 zł.*

od dnia: ……………………………………..

Kwituję odbiór kopii zlecenia:

…………………………………………… …………………………………………….

* niepotrzebne skreślić Podpis zlecającego

 

………………………………………………                  Białogard,………………………..

                           Imię i nazwisko

………………………………………………………..                  Białogardzka Spółdzielnia

                  Ulica                                                                         Mieszkaniowa

                                                                            ul.Kochanowskiego 26

                                                                                                            78-200 Białogard

Zlecam zwiększenie prędkości przesyłu danych w sieci multimedialnej

Białogardzkiej Telewizji Kablowej – INTERNET:

z 45 Mb/s – abonament AMATOR – 49,20 zł.*

z 90 Mb/s – abonament DOMATOR – 79,00 zł.*

———————————————————————-

na 90 Mb/s – abonament DOMATOR – 79,00 zł.*

na 130 Mb/s – abonament BIZNES – 123,00 zł.*

od dnia: ……………………………………..

Kwituję odbiór kopii zlecenia:

……………………………………… ……………………………………………

Podpis zlecającego

* niepotrzebne skreślić