Przetarg nieograniczony na spawanie włókien światłowodowych (sieć telewizji kablowej). Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie BSM do dnia 15 lutego 2018 r. do godz.14.00

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie prac związanych z siecią optyczną telewizji kablowej.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie BSM do dnia 15 lutego 2018 roku do godz. 14.00, 78-200 Białogard,ul. Kochanowskiego 26. Pytania dotyczące przetargu należy kierować do specjalisty ds telewizji kablowej nr tel. 507 100 691, email: spctvk@btk.net.pl lub inwestycjebsm@btk.net.pl
Szczegóły przetargu – link poniżej:

Szczegóły przetargu