Przetarg nieograniczony na prace przyłączeniowe na sieci multimedialnej BTK. Oferty należy składać do 22 czerwca 2018 r.

Przetarg nieograniczony na prace przyłączeniowe na sieci multimedialnej BTK
Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie ogłasza przetarg nieograniczony na podłączenie do sieci światłowodowej budynku przy ulicy Świdwińska 22:
1. Ułożenie kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej – 200 mb.
2. Wykonanie przecisku pod drogą – 10 mb.
3. Wprowadzenie światłowodu do budynku Świdwińska 22 – pomieszczenie rozdzielni.
4. Materiały po stronie zleceniodawcy.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie BSM do dnia 22 czerwca 2018 roku, godzina 14.00, 78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 26, z napisem PRZETARG NA PRZYŁĄCZE BUDYNKU ŚWIDWIŃSKA 22.
Pytania dotyczące przetargu należy kierować do specjalisty ds telewizji kablowej nr tel. 507 100 691, e-mail spctvk@btk.net.pl
Spółdzielnia zastrzega prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.