Zlecenie odwieszenia TVK

………………………………………………               Białogard,………………………..

                         Imię i nazwisko

………………………………………………………..           Białogardzka Spółdzielnia

                            Ulica                                                                   Mieszkaniowa

                                                                             ul.Kochanowskiego 26

                                                                           78-200 Białogard

Zlecam ponowne podłączenie po zawieszeniu usługi dostępu do sieci

Białogardzkiej Telewizji Kablowej – pakiet ……………………….

od dnia: ……………………………………..

Ponowne podłączenie do sieci po zakończeniu zawieszenia usługi wynosi – 55,00 zł.

Wpłacono: ………………

Data: ……………………. …………………………………..

Podpis zlecającego

Kwituję odbiór kopii zlecenia:

…………………………………

 

………………………………………………                 Białogard,………………………..

                            Imię i nazwisko

………………………………………………………..          Białogardzka Spółdzielnia

                        Ulica                                                                   Mieszkaniowa

                                                                          ul.Kochanowskiego 26

                                                                                                           78-200 Białogard

Zlecam ponowne podłączenie po zawieszeniu usługi dostępu do sieci

Białogardzkiej Telewizji Kablowej – pakiet ……………………….

od dnia: ……………………………………..

Ponowne podłączenie do sieci po zakończeniu zawieszenia usługi wynosi – 55,00 zł.

Wpłacono: ………………

Data: ……………………. …………………………………..

Podpis zlecającego

Kwituję odbiór kopii zlecenia:

……………………………………..