Zlecenie zawieszenia TVK

………………………………………………                  Białogard,………………………..

                        Imię i nazwisko

………………………………………………………             Białogardzka Spółdzielnia

                                Ulica                                                             Mieszkaniowa

                                                                        ul.Kochanowskiego 26

                                                                                                      78-200 Białogard

Zlecam zawieszenie usługi dostępu do sieci Białogardzkiej Telewizji Kablowej

od dnia: ……………………………………..

Ponowne podłączenie do sieci po zakończeniu zawieszenia usługi wynosi – 55,00 zł.

Kwituję odbiór kopii zlecenia:

…………………………………..

……….……………………. Podpis zlecającego

 

………………………………………………                   Białogard,………………………..

                            Imię i nazwisko

………………………………………………………..                 Białogardzka Spółdzielnia

                       Ulica                                                                   Mieszkaniowa

                                                                       ul.Kochanowskiego 26

                                                                                             78-200 Białogard

Zlecam zawieszenie usługi dostępu do sieci Białogardzkiej Telewizji Kablowej

od dnia: ……………………………………..

Ponowne podłączenie do sieci po zakończeniu zawieszenia usługi wynosi – 55,00 zł.

Kwituję odbiór kopii zlecenia:

…………………………………..

…………………………………. Podpis zlecającego