Zlecenie zmiany na I pakiet

Białogard…………………………………

 

…………………………………………………………….

                               imię i nazwisko                                               Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

                                                                                                  ul.Kochanowskiego 26

ul.………………………………………………………………………..         78-200 Białogard

                                            ulica, nr

                    78-200 Białogard

Zlecam zmianę pakietu programowego z ……………… na

I pakiet i jednocześnie zobowiązuję się do uiszczania comiesięcznych opłat za obsługę i konserwację sieci w wysokości:

– 10,00 zł. od m-ca ……………………………………………………..

Kwituję odbiór kopii zlecenia:

…………………………………………………….

podpis zlecającego

……………………………………..

 

Białogard…………………………………

 

…………………………………………………………….

                                            imię i nazwisko                                                Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

                                                                                                                        ul.Kochanowskiego 26

ul.………………………………………………………………………..                              78-200 Białogard

                                   ulica, nr

                78-200 Białogard

Zlecam zmianę pakietu programowego z ………………

na I pakiet i jednocześnie zobowiązuję się do uiszczania comiesięcznych opłat za obsługę i konserwację sieci w wysokości:

– 10,00 zł. od m-ca ……………………………………………………..

Kwituję odbiór kopii zlecenia:

…………………………………………………….

……………………………….. podpis zlecającego