Zlecenie zmiany na II pakiet

Białogard…………………………………

 

…………………………………………………………….

                                imię i nazwisko                                  Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

                                                                                                       ul.Kochanowskiego 26

ul.………………………………………………………………………..                78-200 Białogard

                                     ulica, nr

                78-200 Białogard

Zlecam zmianę pakietu programowego z ……………… na

II pakiet i jednocześnie zobowiązuję się do uiszczania comiesięcznych opłat za obsługę i konserwację sieci w wysokości:

– 36,00 zł. od m-ca ……………………………………………………..

Kwituję odbiór kopii zlecenia:

…………………………………………………….

podpis zlecającego

…………………………………….

 

Białogard…………………………………

 

…………………………………………………………….

                              imię i nazwisko                                                               Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

                                                                                                                             ul.Kochanowskiego 26

ul.………………………………………………………………………..                                   78-200 Białogard

                                         ulica, nr

                      78-200 Białogard

Zlecam zmianę pakietu programowego z ……………… na

II pakiet i jednocześnie zobowiązuję się do uiszczania comiesięcznych opłat za obsługę i konserwację sieci w wysokości:

– 36,00 zł. od m-ca ……………………………………………………..

Kwituję odbiór kopii zlecenia:

…………………………………………………….

podpis zlecającego

……………………………………………..